Trái tim thông tuệ

offline
Vườn Tri Thức Việt
Khai giảng:

Miễn phí
offline
Vườn Tri Thức Việt
Khai giảng:

Miễn phí
offline
Vườn Tri Thức Việt
Khai giảng:

Miễn phí
offline
Vườn Tri Thức Việt
Khai giảng:

Miễn phí
offline
Vườn Tri Thức Việt
Khai giảng:

Miễn phí
offline
Vườn Tri Thức Việt
Khai giảng:

Miễn phí
offline
Khóa học giúp học viên làm quen việc giao tiếp với tiềm thức con người giúp đạt đến thành công nhanh hơn. Ngoài ra, khóa học còn hướng dẫn thiết lập mục tiêu cụ thể chi tiết và cách thức vận hành của tiềm thức vào việc đặt mục tiêu, quy trình buổi sáng để có nguồn năng lượng dồi dào để làm việc suốt 1 ngày. Lộ trình học tập: 13 bài học giúp người học phát triển được bản thân, đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó
Hà Nội - Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn A
Khai giảng: 20/01/2024

90,000 VNĐ 555,550 VNĐ
Theo dõi AIWOW trên các mạng xã hội