Xã hội học

offline
Xã hội học là một ngành học giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức chuyên sâu về các vấn đề xảy ra trong xã hội và thực hiện các phân tích nghiên cứu về các vấn đề đó
Hà Nội - Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn A
Khai giảng: 20/01/2024

450,000 VNĐ 500,000 VNĐ
Theo dõi BKE trên các mạng xã hội
Cập nhật tin tức - bài học mới nhất, lan tỏa giá trị sống tử tế, kết nối cộng đồng 3 GỐC