Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững cho doanh nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Văn A
Học phí: 0 VNĐ
Tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp không phải là tiền cũng không phải bất động sản mà chính là con người.

Danh sách video trong khóa học
Theo dõi AIWOW trên các mạng xã hội